Είδα το μαρμαρωμένο βασιλιά! Αγίου Δανιήλ του εξ Αγαρηνών