προσλήψεις ορισμένου χρόνου απο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

By Troktico, 17 February, 2023

Την πρόσληψη προσωπικού (εργατών και εργατοτεχνιτών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της πράξης «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ Φάση»  ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.

Αιτήσεις μέχρι και την Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου

Οι θέσεις:

  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών 2 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών 2 θέσεις

Κατεβάστε την προκήρυξη απο εδώ