Το χάραγμα θα δοθεί με κάρτα καθημερινής χρήσης και θα το βαστάζουν οι ανθρωποι, πριν ακόμα γεννηθεί ο Αντίχριστος

By Troktico, 26 August, 2023

 

"Το χάραγμα θα δοθεί με κάρτα καθημερινής χρήσης 
και θα το βαστάζουν οι ανθρωποι, 
πριν ακόμα γεννηθεί ο Αντίχριστος"

- Ο Άγιος Αρέθας επίσκοπος Καισαρείας και διάδοχος του Μ.Βασιλείου στον επισκοπικό θρόνο στο έργο του «Εξήγησις της Ιεράς Αποκαλύψεως PG 106» αναφέρει:

«Το χάραγμα θα δοθεί σαν ψήφος εντριβή και εγνωσμένη ανθρώποις».

 

- Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος στον λόγο του «περί εμφάνισης του αντιχρίστου» (Ασκητικά) μας πληροφορεί:

«Διότι τοιούτον τρόπο χρησιμοποιεί ο τύραννος ώστε όλοι να βαστάζουσιν το σημάδι του πριν έρθει να απαιτήσει τα σύμπαντα».

 

Ας συνδυάσουμε τις πληροφορίες που μας δίνουν οι δύο Άγιοι :

-α) «ψήφον εντριβή». Στα χρόνια του Αγίου Αρέθα οι άνθρωποι ψήφιζαν γράφοντας το όνομα του υποψηφίου που προτιμούσαν σε κάποιο πλακίδιο σε μέγεθος τραπουλόχαρτου = «ψήφον» 
(εξ ου και η λέξη ψηφιδωτόν=μικρό πλακίδιο) 
και μετά το έριχναν στην κάλπη... 
Η λέξη εντριβής-του εντριβούς, σημαίνει κάτι που είναι καθημερινής χρήσης.

Βλέπουμε λοιπόν ότι το χάραγμα αρχικά θα δοθεί με την μορφή πλακιδίου
(κάρτας) καθημερινής χρήσης.

- β) Από την άλλη:
Ο Άγιος Εφραίμ μας τονίζει ότι οι άνθρωποι θα «βαστάζουσιν» το σημάδι προ της ελεύσεως του ανόμου. Προσέξτε ότι ο άγιος δεν λέγει ότι θα φέρουσι επί του σώματος, αλλά ότι θα βαστάζουν το σημάδι του στο χέρι τους και ότι αυτό θα γίνει προτού να εμφανιστεί δημόσια ο Αντίχριστος για να αναλάβει την παγκόσμια εξουσία (απαιτήσει τα σύμπαντα).

 

Μετά την εμφάνισή του θα απαιτήσει, όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη, το χάραγμα να το φέρουν οι άνθρωποι επί του σώματός των, της δεξιάς χειρός και του μετώπου των..


Λέοντες Ορθοδοξίας