ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ.

By τροκτικο, 14 April, 2023

 

 
 
''῏Ην δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης, τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος''
Τις ώρες που ο Χριστός κρέμεται γυμνός και υποφέρει πάνω στο Σταυρό ένα Θαυμαστό Παγκόσμιο Σημείο συμβαίνει το οποίο προσπερνούμε και δεν το εμβαθύνουμε να δούμε, τί ήταν αυτό το Σκότος;
Όλοι ίσως κάποτε σκεφτήκαμε ότι μπορεί να ήταν μια Έκλειψη Ηλίου, την οποία οι άπιστοι θα την αποδώσουν χρονικά όπως πάντα στη θεά Τύχη.
Τυχαία συνέβει θα πουν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή η Σελήνη να συναντηθεί και να μπει μπροστά στον Ήλιο.
Είναι όμως έτσι;
Ο Χριστός σταυρώθηκε μία ημέρα πριν το Ιουδαϊκό Πάσχα, το οποίο γιορτάζεται στην Πανσέληνο της Εαρινής Ισημερίας, όταν δηλαδή η ημέρα και η νύχτα έχουν από 12 ώρες.
Γνωρίζουμε όλοι ότι σε Πανσέληνο ο Ήλιος και η Σελήνη είναι διαμετρικά αντίθετα, όταν ανατέλλει ο Ήλιος δύει η Σελήνη και αντίστροφα. Άρα από την έκτη ώρα της ημέρας μέχρι και την εννάτη ( 12 μέχρι 3 το μεσημέρι) η Σελήνη βρισκόταν στο κάτω μέρος της γης, σε απόσταση 12 ωρών από τον Ήλιο και δεν υπάρχει καμία περίπτωση φυσιολογικής Έκλειψης Ηλίου.
Πώς να το εξηγήσουμε και τί να πούμε;
Μήπως είναι μια υπερβολή των Χριστιανών; Όχι.
Έχουμε μαρτυρίες και μη Χριστιανών γιαυτό το θαυμαστό σημείο.
Έγινε ορατό και στην Ελλάδα, ο Έλληνας Φλέγων αναφέρει στο ΙΓ' των χρονογραφιών του «Τω Δ΄ έτει της ΣΒ΄ Ολυμπιάδος εγένετο ξεχωριστό και παράδοξο σκότος, νυξ ώρα έκτη της ημέρας εγένετο, ώστε και αστέρας εν ουρανώ φανήναι....σεισμός τε μέγας κατά Βιθυνίαν γενόμενος''.
Άλλοι δύο Έλληνες περιηγητές τότε ''εν Ηλιοπόλει της Αιγύπτου, Απολλοφάνης και Διονύσιος'' ένιωσαν τέτοιο Δέος και Φόβο σε αυτή την πρωτόγνωρη Ολική επί τρίωρο σκίαση του Ηλίου, που φώναξαν '' Άγνωστος σαρκί πάσχει Θεός, δι΄ον το παν εζόφωταί τε και σεσάλευται΄'' Δηλαδή κάποιος Άγνωστος Θεός υποφέρει, για τον Οποίον σκοτείνιασαν τα πάντα και σαλεύτηκαν''. Είχαν πολλές αστρονομικές γνώσεις αυτοί οι δύο και τους φαινόταν Παράδοξο αυτό που έγινε στην Πανσέληνο της Εαρινής Ισημερίας.
Και ακόμα πιο παράδοξο ότι δεν έγινε με την συνήθη πορεία της Σελήνης σε μια Έκλειψη Ηλίου ''Ουχί ολίγον κατ΄ολίγον σκεπάζουσαν αυτόν (τον Ήλιο) ή ξεσκεπάζουσα καθώς ακολουθεί εις τας φυσικάς εκλείψεις, αλλά επίσης όλον αυτόν σκεπάζουσα εν ταις τρισίν ώραις ταύτες. Όπερ έστι υπερφυές και παράδοξον''.
Επέστρεψαν στην Αθήνα μετά την περιήγηση τους στην Αίγυπτο, το συζήτησαν με τους άλλους Αθηναίους οι οποίοι και αυτοί το έζησαν, το ερεύνησαν για χρόνια και εξήγηση δεν μπόρεσαν να δώσουν. Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά έρχεται στην Αθήνα ο Απόστολος Παύλος και κηρύττει το Ευαγγέλιο στον γνωστό Βράχο του Αρείου Πάγου, αρχίζοντας τον Λόγο του για κάποιον Άγνωστο Θεό ο Οποίος υπέφερε, σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε (Πράξεις των Αποστόλων ΙΖ΄ Κεφ.)
Οι πιο πολλοί γέλασαν, ένας όμως Αρεοπαγίτης ονόματι Διονύσιος τον πλησίασε και ζητούσε περισσότερες λεπτομέρειες γιαυτό τον Σταυρικό Θάνατο αυτού του Άγνωστου Θεού.
Πού, πώς και πότε έγινε.
Ήταν ακριβώς ο χρόνος και το γεγονός που αυτός έζησε ως περιηγητής στην Αίγυπτο. Βρήκε αυτό που τόσα χρόνια έψαχνε και γίνεται αμέσως ο πρώτος Αθηναίος Χριστιανός.
Ποιός είναι αυτός ο Διονύσιος;
Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο πρώτος Επίσκοπος και Πολιούχος Αθηνών που εορτάζεται στις 3 Οκτωβρίου. Έφτασε κηρύττοντας τον Χριστό μέχρι την Γαλλία, όπου και αποκεφαλίστηκε.
Τί ακριβώς ήταν αυτό το Σημείο του Σκότους δεν ξέρουμε. Ο Ωριγένης λέει κρύφτηκε ο Ήλιος από μόνος του γιαυτό που έβλεπε να γίνεται στον Δημιουργό Του.
Άλλοι Πατέρες λένε ότι όπως έγινε και στην Παλαιά Διαθήκη με το Ιησού του Ναυή που σταμάτησε τον Ήλιο (το 24ωρο που παραδέχεται και η σύγχρονη Αστρονομία ότι έχει χαθεί από τον χρόνο), κάτι τέτοιο παράδοξο ίσως συνέβει και ''έτρεξε'' η Σελήνη 12 ώρες μπροστά και να σταματήσει επί τρίωρο καλύπτοντας τον ήλιο.
Μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει κάνει ένα ωραίο και πειστικό σχεδιάγραμμα εξηγώντας πώς παρέτρεξε την κανονική της πορεία η Σελήνη και βρέθηκε μπροστά στον Ήλιο.
Όσο και αν ακούγεται Αστείο, Μύθος και Παραμύθι για πολλούς, αυτό έγινε στην Πανσέληνο της Εαρινής Ισημερίας και την συγκεκριμένη ώρα της Σταύρωσης του Χριστού. Θα αποκεφαλιζόταν ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης για ένα ψέμα που δεν έζησε;
Όπου ο Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξις.
Το πιο θαυμαστό είναι ότι αυτό το Σκότος είχε προφητευθεί από τον Προφήτη Αμώς, 800 σχεδόν χρόνια Προ Χριστού « καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ δύσεται ὁ ἥλιος μεσημβρίας, καὶ συσκοτάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶς». (Αμώς κεφ.Η΄9).