Νέος Μητροπολίτης Παραμυθίας , Πάργας , Γηρομεριού