Απόρρητο έγγραφο της Pfizer 08/2022 δείχνει ότι από τα εμβόλια covid19 διαπίστωσε 1.600.000 ανεπιθύμητες ενέργειες

By Troktico, 25 October, 2023

Ένα ”αποχαρακτηρισμένο” εμπιστευτικό έγγραφο της Pfizer με ημερομηνία Αυγούστου 2022 δείχνει ότι η εταιρεία παρατήρησε 1,6 εκατομμύρια ανεπιθύμητες ενέργειες από τα εμβόλια covid19 που καλύπτουν σχεδόν κάθε σύστημα οργάνων.

73.542 αγγειακές διαταραχές • 696.508 διαταραχές του νευρικού συστήματος • 61.518 οφθαλμικές διαταραχές • 47.000 διαταραχές του αυτιού • 225.000 διαταραχές δέρματος και ιστών • 178.000 αναπαραγωγικές διαταραχές • 190.000 αναπνευστικές διαταραχές • 77.000 1 διαταραχές του αίματος •2000 διαταραχές του αίματος •3.711 όγκοι

ΠΗΓΗ