Πράσινο φως στο αιολικό πάρκο στη Μουργκάνα

By Troktico, 19 February, 2023

 

Στην έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου στη Μουργκάνα και συγκεκριμένα στη θέση «Πριόνια» της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.

Για το αιολικό πάρκο είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και ο ΟΦΥΠΕΚΑ.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου αποτελούμενου από έξι ανεμογεννήτριες με συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 21,6 MW.

Για την υλοποίησή του θα γίνει διάνοιξη δασικής οδοποιίας μήκους πέντε χιλιομέτρων περίπου καθώς και εσωτερική οδοποιία.

Το «γήπεδο» αναπτύσσεται σε δασικές εκτάσεις και οι πλησιέστεροι οικισμοί βρίσκονται σε απόσταση από 650 μέτρα μέχρι 800.