Η τελευταία δημοσίευση τoυ Montagnier: Ένα είδος νόσου των τρελών αγελάδων εμφανίζεται λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό για τον κορωνοϊό!

By Troktico, 15 March, 2023

 

 

Στις 12 Ιανουαρίου του 2023 δημοσιεύτηκε η τελευταία επιστημονική μελέτη του νομπελίστα Ιατρικής Luc Montagnier o οποίος απεβίωσε στις 8 Φεβρουαρίου του 2022!
Στη μελέτη αυτή που περιλαμβάνεται στο International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research και συνυπογράφεται και από τους επιστήμονες  Jean-Claude Perez και  Claire Moret-Chalmin καταγράφεται επιστημονικά η εμφάνιση στους ανθρώπους ενός είδους νευρολογικής διαταραχής σαν την νόσο των τρελών αγελάδων λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό με τα σκευάσματα κατά του κορωνοϊού