Τί μίσος γιά τήν Ὀρθοδοξία φωλιάζει στήν κοινωνία μας; Ἔκαναν πόλεμο στόν Ἄ.Τσουβέλα, γιατί βοήθησε νά φτιαχτεί ἕνα καμένο ἐκκλησάκι!

By Troktico, 17 September, 2023

 

 
https://www.facebook.com/tsouvelas.ii/posts/2873038836172243?ref=embed_post

 

 

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
 
Θέλουν νά σβήσουν ἀπό τόν χάρτη ὅτι θυμίζει Ὀρθοδοξία -Ὁ Ἀλέξανδρος Τσουβέλας δέχτηκε καταιγισμό ὕβρεων ἐπειδή βοήθησε νά φτιαχτεί ἕνα ἐκκλησάκι στόν Ἕβρο.
Ἕνα γεγονός πού γιά τόν πολύ κόσμο πέρασε ἀπαρατήρητο λόγῳ τῶν καταστροφών πού ἔπληξαν τή χώρα μας, δείχνει τή μανιασμένη λύσσα πού διακατέχει ἕνα σημαντικό κομμάτι τῆς κοινωνίας μας, ἀπέναντι σέ καθετί πού σχετίζεται μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Δείχνει ἀκόμα τό πόσο πολύ ἀπέχουμε σάν κοινωνία ἀπό τήν ἀληθινή μετάνοια πού θά ἔπρεπε νά μᾶς συντροφεύει στούς δύσκολους καιρούς πού μᾶς... περιμένουν μπροστά μας.

 
Σέ αὐτές τίς μέρες τῆς ἐθνικῆς συμφοράς πού θά ἔπρεπε νά στρέφεται ἡ διάνοιά μας ἀκόμα περισσότερο στόν Θεό, κάποιοι μασούν τίς γλῶσσες τους ἀπό μίσος γιατί δέν ἀντέχουν νά βλέπουν ἐκκλησίες νά χτίζονται καί θέλουν μόνο νά τίς βλέπουν νά καταστρέφονται.

 
Ὁ δημοφιλής κωμικός Ἀλέξανδρος Τσουβέλας, ἴσως μέχρι πρόσφατα νά μήν εἶχε συνειδητοποιήσει τή μανία, τήν ἐμπάθεια καί τόν φανατισμό μιᾶς μεγάλης μερίδας τοῦ κόσμου πού ἐπικαλεῖται ἕναν δῆθεν «προοδευτισμό» καί στήν πραγματικότητα συμπεριφέρονται σάν μετανεωτερικοί «ταλιμπάν». Τώρα ἀπέκτησε ἐμπειρία περί αὐτοῦ, μέ τόν ἄσχημο τρόπο. Καί σοκαρίστηκε ἀπό αὐτό πού βίωσε, ὅπως ἔγραψε ὁ ἴδιος.

 
Τό ζήτημα ἔχει ὡς ἑξῆς: Ὁ μάνατζερ καί φίλος τοῦ Ἀλέξανδρου Τσουβέλα, Νίκος Γεωργιάδης, πρότεινε στόν γνωστό κωμικό νά πραγματοποιήσει μιά παράσταση στήν Ἀλεξανδρούπολη, γιά νά μαζευτούν χρήματα ὥστε νά ἀναστηλωθεῖ ἕνα καμένο ἐκκλησάκι στό Ἀετοχώρι.

 
Πρόκειται γιά τόν ἱστορικό ναό τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος, ἕναν ναό – σύμβολο γιά τήν περιοχή τοῦ Ἀετοχωρίου, ὅπου πολλές οἰκογένειες εἶχαν συνδέσει μέ εὐτυχισμένες στιγμές τῆς ζωῆς τους, ἀφοῦ πολλοί εἶχαν βαφτίσει ἐκεῖ τά παιδιά τους, ἐκεῖ εἶχαν κάνει τούς γάμους τους καί σέ αὐτή τήν ἀγαπημένη τους ἐκκλησία εἶδαν τελικά νά καίγεται ὁλοσχερῶς ἕνα ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου τους, ἀπό τήν ἐφιαλτική πυρκαγιά πού σάρωσε τόν Ἕβρο γιά 15 μέρες.

 
Ὁ ἴδιος ὁ Νίκος Γεωργιάδης εἶχε γράψει σέ ἀνάρτησή του ὅτι «μέ λύγισε καί μέ στεναχώρησε ἡ καμένη ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μου (Ἀετοχώρι) ὅπου πέρασα ἐκεῖ σχεδόν ὅλα τά Πάσχα ἀπό τήν ἐφηβική μου ἡλικία ἕως καί τώρα».

 
Ὁρμώμενος ἀπό τήν ἐπιθυμία τοῦ ἴδιου, ἄλλα καί τῶν συγχωριανών του νά ξαναδούν ὄρθιο τό ἐκκλησάκι τῆς Μεταμόρφωσης νά ἐξαγιάζει καί πάλι τόν τόπο τους, ὁ Νίκος Γεωργιάδης – ὅπως εἴπαμε – ζήτησε ἀπό τόν Ἄ.Τσουβέλα νά γίνει μιά παράσταση στήν Ἀλεξανδρούπολη, ὥστε τά ἔσοδα νά διατεθοῦν ἀποκλειστικά γιά τήν ἀνέγερση τῆς κατεστραμμένης ἐκκλησίας. Ὁ κωμικός δέχτηκε μέ τήν καρδιά του νά βοηθήσει γι' αὐτόν τόν ἱερό σκοπό καί ἡ παράσταση ἔλαβε χώρα στίς 4 Σεπτεμβρίου στό δημοτικό θέατρο τῆς πόλης, καί ἔγινε sold out.

 
Ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα καί μετά, ὁ Ἄ.Τσουβέλας ἄρχισε νά δέχεται ἕναν διαδικτυακό πόλεμο μέ καταιγισμό ὑβριστικῶν μηνυμάτων, εἰρωνειών καί «ἀναθεμάτων» γιά τήν ἀπόφασή του νά βοηθήσει στήν ἀποκατάσταση τῆς καμένης ἐκκλησίας! Μάλιστα πολλοί ἔφτασαν ἀκόμα καί στό σημεῖο διαστροφής νά τόν κατηγορήσουν ὅτι κάνει... προσηλυτισμό στούς θαυμαστές του!

 
Ἐνδεικτικό της λύσσας μέ τήν ὁποία στοχοποιήθηκε ὁ κωμικός, εἶναι το ὅτι παρά τήν ἐμπειρία του σέ κακόβουλα σχόλια πού σίγουρα ἔχει λόγῳ τῆς μεγάλης δημοφιλίας του, ἔγραψε ὅτι δέν ἔχει ξαναδεί ποτέ τόσα πολλά ὑβριστικά μηνύματα! Ἡ μαζική ἐπίθεση πού δέχθηκε ὁ Ἄ.Τσουβέλας, τόν ἀνάγκασε νά προβεί σέ μιά ἀγανακτισμένη ἀνάρτηση ὅπου λέει τά αὐτονόητα (πού δυστυχῶς στήν ἐποχή μας ἔχουν γίνει ἀκατανόητα), ὅτι δηλαδή δέν κάνει οὔτε προσηλυτισμό, οὔτε ὅρισε σέ κανέναν τί θά πιστέψει καί τί ὄχι, ἄλλα ἁπλά ἔπραξε αὐτό πού ἔνοιωσε ὡς σωστό.
 

 
Σέ κάθε περίπτωση, ὁ δημοφιλής κωμικός πῆρε μιά καλή γεύση ἀπό τή μούχλα τοῦ μεσαίωνα πού κουβαλούν μέσα τους, ὅλοι ἐκεῖνοι πού καλύπτουν τό μίσος τους γιά τήν Ὀρθοδοξία μέ τόν μανδύα τῆς «προοδευτικότητας». Οἱ ἀγαθοεργίες γι' αὐτούς εἶναι θεμιτές μόνο γιά ὅτι δέν σχετίζεται μέ τή χριστιανική πίστη καί τά σύμβολά της. Καί ἀνάθεμα ἄν πολλοί ἀπό αὐτούς, δίνουν ἔστω καί ἕνα πενηνταράκι στόν ζητιάνο πού θά βρεθεῖ στό διάβα τους.

 
Ἄφρισαν γιατί εἶδαν ἕναν λαοπρόβλητο κωμικό πού τόν ἀγαπά ὅλη ἡ Ἑλλάδα νά στηρίζει τήν ἀξία μιᾶς ἐκκλησίας, σέ μιά τοπική κοινότητα πού στηρίζει τήν παράδοσή της καί τήν πίστη της. Ἄφρισαν γιατί δέν ἀντέχουν στήν ἰδέα ὅτι χιλιάδες νέοι θά παραδειγματιστούν καί θά τοῦ πούν μπράβο.

 
Εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι ἄν ὁ Ἄ.Τσουβέλας ἀνακοίνωνε πώς θά διέθετε τά ἔσοδα μιᾶς παράστασής του στήν ἀνέγερση ἑνός τζαμιοῦ ἄς ποῦμε, θά πλημμύριζε τό inbox του μέ κροκοδείλια συγχαρητήρια. Τό νά ἐπισκευαστεί ἕνα ταπεινό ἐκκλησάκι στόν ἰσοπεδωμένο Ἕβρο ὅμως, εἶναι αἰτία πολέμου.

 
Γιατί; Γιατί θέλουν νά ἐξαφανίσουν ὁτιδήποτε ἐλέγχει τήν τσαλαπατημένη συνείδησή τους. Ὅσο πιό πολύ θά σφιχταγκαλιάζονται οἱ ἄνθρωποι ἀπό τίς ἁλυσίδες τῶν παθών, τόσο πιό πολύ θά τρίζουν τά δόντια σέ ὅτι τούς θυμίζει τήν ἐλευθερία τῆς ψυχῆς καί τήν αἰώνια προοπτική.

 
Ἡ ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ ἦταν πάντα τό θεμέλιο τῆς κάθε τοπικής κοινωνίας. Σέ ἕναν ἱερέα ἔβλεπαν οἱ χωριανοί τήν σεβάσμια, πατρική φιγούρα πού τούς ἕνωνε ὅλους. Ἀπό ἕνα καμπαναριό ρυθμιζόταν ὁλόκληρη ἡ μέρα τοῦ χωριανοῦ. Μέσα στήν ἀνάπαυλα της κάθε ἀκολουθίας, συναντιούνταν τά ἐγκόσμια τῆς βιοτής μέ τά ὑπερκόσμια τῆς πίστης. Σέ μία κοινή πλακόστρωτη αὐλή μόνιαζαν καί μονιάζουν οἱ χωριανοί στήν χαρά καί στήν λύπη, στίς γιορτές καί στίς συμφορές. Ἡ ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ εἶναι ἡ πραγματική, ἡ ζωντανή, ἡ ἔνθεη ἐκκλησία τοῦ Δήμου.

 
Καί ἄν εἶναι καί δύο ἤ τρεῖς ἤ περισσότερες οἱ ἐκκλησίες καί τά προσκυνητάρια σέ ἕνα χωριό, τόσο τό καλύτερο γιά τήν εὐλογία τοῦ τόπου μέ τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων πού τιμῶνται.

 
Χάνονται αὐτές οἱ ἀξίες δυστυχῶς καί σέ πολλούς ἡ ἐκκλησία φαίνεται σάν ἄχρηστο κτήριο πού ἄδικα πιάνει τόν τόπο. Πολλοί σήμερα καταριοῦνται τίς ἀξίες καί τίς παραδόσεις πού ἀνέστησαν τήν Ἑλλάδα ἀπό τόν θάνατο τῆς σκλαβιάς. Αὐτή εἶναι ἡ κοινωνική δεξαμενή τῆς πέμπτης φάλαγγας πού δρά στόν τόπο μας καί διαβρώνει τήν ψυχή τῆς πατρίδας μας. Τί διαφορά ἔχει αὐτή μηδενιστική ἰδεολογία πού καταδικάζει ἐκκλησίες νά μείνουν γιά πάντα ἐρειπωμένες, ἀπό τά διαχρονικά ἐγκλήματα πού διαπράττει ὁ Τοῦρκος στίς σκλαβωμένες πατρίδες μας; Καμία ἀπολύτως...