Το ποθούμενο θα συμβεί όταν έρθουν τα 4 επτά ( 7 ) 3 κάπα 1 Π

By Troktico, 11 February, 2023

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προφητικά λόγια 

Το ποθούμενο θα συμβεί όταν έρθουν τα

4 επτά ( 7 )

3 κάπα

1 Π .

Ο γενικός πόλεμος πού θα οδηγήσουν στα γεγονότα για την πόλη.

Τα 4 επτά (7) στην προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού είναι της Αποκάλυψης τού Ιωάννη του Θεολόγου, 7 Σφραγίδες ,7 Σάλπιγγες , 7 Βροντές , 7 Φιάλες πού θα μας οδηγήσουν στην Μια Αγία Ρωμαϊκή Αποστολική Εκκλησία ( Δηλαδή την ανασύσταση τού Βυζαντίου) .

Τα τρία (3) Κ στην προφητεία είναι τα 3 κράτη πού ήταν παλιά το Βυζάντιο και θα ενωθούν πάλι για να ανασυσταθεί το Βυζάντιο με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη , τα 3 κράτη είναι η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα, τα τρία κράτη θα γίνουν ένα , και θα ανασυσταθεί το παλιό Βυζάντιο.

Το ένα (1) Π στην προφητεία είναι η Πόλη η Επτάλοφος η πόλη τού Κωνσταντίνου πού στέκει η Αγία Σοφία η Κωνσταντινούπολη.

Image removed.