ΥΓΕΙΑ

By τροκτικο, 29 October, 2023
Τα εμβόλια HPV περιέχουν αλουμίνιο που χρησιμοποιείται τα τελευταία 90 χρόνια. Οι βλάβες του έχουν συγκαλυφθεί από ψεύτικες μελέτες.
By τροκτικο, 29 October, 2023
Η υπεύθυνος της Ρυθμιστικής Αρχής για τη Γονιδιακή Τεχνολογία της Αυστραλίας, Raj Bhula, εμφανίστηκε ενώπιον της Νομοθετικής Επιτροπής Κοινοτικών Υποθέσεων της Αυστραλιανής Γερουσίας στις 16 Φεβρουαρίου 2023, όπου δήλωσε ανεξήγητα: