Δέχθηκε επίθεση το Ν.Α.Τ.Ο ;

By τροκτικο, 28 July, 2023

 

 

Έρευνα και ανάλυση troktico και συνεργάτες 

Γράφει το troktico

 

   `Ανήμερα τής μεγάλης Ουκρανικής άντεπίθεσης καί τής έπικείμενης έμπλοκής τών  Νατοϊκών  F16 η κύρια άποθήκη βομβών τών άεροσκαφών καταστράφηκε όλοσχερώς από αγνώστου ταυτότητος άεροεκτοξεύομενου υπέρ - πυρομαχικού τό όποίο ένεκα της έπισυμβάσας τεχνηέντως πυρκαγιάς διέλαθε ;  τής άντιαεροπορικής άσπίδας τής περιοχής. 

   Διερευνάται η έμπλοκή τής Ρωσίας  στην έπίθεση κατά τής `Αγχιάλου  ,  μετά τήν δεδηλωμένη άπόφαση τών Ελλήνων ίθυνόντων να βρεθούν στήν σωστή πλευρά της ιστορίας , όπως και το 1919 στήν Κριμαία ; Μικρά Ασία τότε - Μακεδονία καί Αιγαίο σήμερα.  

 

Υ.Γ. Συσχετίσεις με    " Άραγε κατά την ακούσια παρένθετη πυροδότηση συμμαχικού κυβωτιόσχημου  όπλου θα δοθεί ο χρόνος στους μιαρώτατους πολίτες της πενταπόλεως ν΄ αναχωρήσουν ώσπερ ό Λώτ ;"