ΑΠΟΨΕΙΣ

By Troktico, 2 April, 2024
Έρχεται το φάγωμα μεταξύ Ελλήνων , χριστιανών , αλλοδαπών και μουσουλμάνων «το ρέμπελο» του Πατροκοσμά , ισοπέδωση των Αθηνών , καταβύθιση του Αγίου όρους , σεισμός στην Μεσόγειο και το Αιγαίο και μετά θα μας επιτεθούν και οι Αγαρηνοί .